Sinds de tijd van de Boeddha, hebben zich meerdere tradities van “Boeddhisme” ontwikkeld in de landen waarin het doordrong. Iedere vorm van beoefening beoogde het wezen van de leer van de Boeddha uit te drukken op een wijze die de mensen van die tijd en cultuur aansprak. Wij volgen de traditie van de Stille Verlichting Meditatie, die zich ontwikkelde in China en Japan en via de stichter van de Orde van Boeddhistische Contemplatieven uit Japan naar Engeland en Amerika werd gebracht.

Door gewoon weg stil te zitten, gewaar, met wakkere en heldere geest, zonder opkomende gedachten en gevoelens weg te duwen, en zonder er op in te gaan, leren we natuurlijk ons zelf en de wereld om ons heen te accepteren zoals die zijn. Wanneer we de dingen zien zoals ze zijn – niet zoals we denken dat ze zijn – vindt een diepgaande verandering in ons plaats.
Wanneer we ons de diepe verbondenheid van alle wezens realiseren en het hart van compassie en liefdevriendelijkheid vinden, wensen we geheel van zelf het allerbeste voor alle wezens.