Hakuun Barnhard is een vrouwelijke boeddhistische kloosterling, ingetreden in 1981 bij eerw. meester Jiyu-Kennett, de oprichtster van de Orde van Boeddhistische Contemplatieven (hoofdkwartier toen in Shasta Abbey, Californie).

Ze ontving transmissie in 1993 van RM Jiyu’s Dharma-erfgenaam, de eerw. meester Daishin Morgan, abt van Throssel Hole Buddhist Abbey. In 2002 benoemde hij haar een meester. In totaal bracht ze een kleine vijf jaar door in Shasta Abbey en ongeveer twintig jaar in Throssel Hole Buddhist Abbey. Vier jaar leefde ze in en rond de tempels van Japan en Taiwan.

In het jaar 2000 begon ze de stadstempel De Dharmatoevlucht in Apeldoorn. Eerw. Baldwin Schreurs nam de leiding van die tempel over in 2005.

Voor haar intrede als kloosterling studeerde ze onder andere Sinologie. Hierdoor kon ze de Dharma in oorspronkelijke Aziatisch talen bestuderen en de vertalingen maken op deze site.
Ze begeleidt nu kleine groepen en individuele beoefenaars in de stille verlichting meditatie traditie.