De Wolk en Water hermitage maakt deel uit van de Orde van Boeddhistische Contemplatieven (O.B.C.). De OBC is een internationale monastieke order bestaande uit Shasta Abbey in Amerika, Throssel Hole Buddhist Abbey in Engeland, tal van tempels in vele landen en vele meditatiegroepen in Europa en Amerika. In Nederland bevinden zich de Dharmatoevlucht, Wolk en Water Hermitage en meditatiegroepen in Utrecht, Groningen en Eefde.

Deelnemers van de Wolk en Water hermitage zijn welkom in alle kloosters, tempels en meditatiegroepen binnen de OBC. De beoefening wordt overal binnen de OBC vergelijkend vorm gegeven.

De Orde van Boeddhistische Contemplatieven werd opgericht door eerwaarde meester Jiyu-Kennett (1924-1996) Een Engelse vrouw die in 1968 na jaren van studie in Soji-ji, één van de hoofd-kloosters van het zenboeddhisme in Japan, als één van de eerste westerse vrouwen als zenmeester werd erkend. Zij richtte zelf twee opleidingskloosters op; Shasta Abbey in Californië in de Verenigde Staten van Amerika en Throssel Hole Buddhist Abbey in Noord-Engeland. Uit deze kloosters zijn tientallen tempels en meditatiecentra voortgekomen, zowel in de Verenigde Staten als in Europa waaronder de Dharmatoevlucht en van daaruit Meditatiegroep Eefde.

De Orde van Boeddhistische Contemplatieven bestaat uit een Sangha met zo’n 80 monniken, 150 leken Sangha-assistenten en een paar honderd lekenbeoefenaars. In de monastieke gemeenschap worden zowel mannen als vrouwen monniken genoemd (beiden hebben binnen de Orde gelijke status). Zij volgen de boeddhistische traditie en leven celibatair en vegetarisch.

Sanghaleden die enige jaren ervaring hebben met zenmeditatie en de Dharma, zoals zij vorm krijgt in de Orde, worden soms uitgenodigd om Sangha-assistent te worden. Zij hebben de bevoegdheid meditatie-instructie te geven en meditatiegroepen te begeleiden. Daarnaast zijn er velen die het boeddhistische pad in praktijk brengen in hun dagelijks leven, thuis, op het werk, in hun relaties, enz, en zij vormen samen met de Ordeleden de Sangha (de gemeenschap van hen die het pad van de Boeddha volgen). Voor meer info over de Orde, kijk op de Engelstalige website van de O.B.C.

Het logo van de O.B.C. is het schip met drie trommels. Het schip symboliseert de Dharma die ons over de zee van Samsara (de wereld van lijden) naar de andere oever ofwel Nirvana brengt. De drie trommels stellen de Boeddha, Dharma en Sangha voor; deze worden ook wel de Drie Juwelen genoemd. Het ‘Schip en Drie Trommels’-symbool is afgeleid van het Chinese karakter voor Hart/Geest.