Stichting Wolk en Water is een kleinschalige meditatie- en retraiteplek voor beoefenaars van stille verlichting meditatie (mokusho, het zitten van Zazen zoals gedaan in Soto Zen) en maakt deel uit van de internationale Order of Buddhist Contemplatives.

Leden van de Wolk en Water Sangha kunnen een persoonlijke of groepsretraite doen samen met of onder de hoede van de hoofdmonnik Hakuun Barnhard. Soms wordt zij bijgestaan door andere leraren/meesters uit Throssel Hole Buddhist Abbey of door een sangha-assistent.

Het wijdse uitzicht en de stilte van het land nodigen ons uit alle afleiding te laten varen. Zo kunnen we ons richten naar het verlangen naar een open hart, dat tevreden is met wat ons leven is en biedt, en een oeverloos perspectief ongehinderd door oordeel en vooroordeel.

Beginners uit de regio kunnen wekelijks terecht voor meditatie (zie programma).

De hermitage kan ook een boeddhistische begrafenis bieden, een herdenkingsdienst, de boeddhistische zegening van een huis of dier en een persoonlijk gesprek over het spirituele pad.

De voertaal is Engels en Nederlands. Gevestigd in Langelille, Friesland. 

Wolk en Water (Japans: Unsui) betekent ‘boeddhistische zoeker naar de waarheid van ons Zijn’; inwoner van een tempel of wandelend van klooster naar tempel ontdekt de ‘unsui’ de vrijheid en verbondenheid van wolk en water:

Geen wolk zonder water,
geen water zonder wolk.
Geen wezens zonder Boeddha,
geen Boeddha zonder wezens.

 

Deze site heeft ten doel: het beschikbaar maken van Zen-teksten in het NL en informatie geven over ons kleine tempeltje. Voor teksten zie Dharma.