One week (international) retreat 7 – 14 July – The Heart of Meaning
One week (international) retreat 7 – 14 August – The Heart of Being
(see: Retreats)

Wolk-en-Water Hermitage is een kleinschalige meditatie en retraite-plek voor beoefenaars van stille verlichting meditatie (mokusho, het zitten van Zazen zoals gedaan in Soto-Zen) en maakt deel uit van de internationale Order of Buddhist Contemplatives.

Zij die bekend zijn met de beoefening, kunnen een persoonlijke of groep’s retraite doen samen met of onder de hoede van de hoofd-monnik, Hakuun Barnhard. Soms wordt zij bijgestaan door andere leraren/meesters uit Throssel Hole Buddhist Abbey of door een sangha-assistent.

Het wijdse uitzicht en de stilte van het land nodigen ons uit alle afleiding te laten varen. Zo kunnen we ons richten naar het verlangen naar een open hart, dat tevreden is met wat ons leven biedt, en een oeverloos perspectief ongehinderd door oordeel en vooroordeel.

Beginners uit de regio kunnen wekelijks terecht voor meditatie (zie programma).

De hermitage kan ook een boeddhistische begrafenis bieden, een herdenkings-dienst, de zegening van een boeddhistisch huis of dier en een persoonlijk gesprek over het spirituele pad.

De voertaal is Engels en Nederlands.

Wolk-en-Water (Japans: Unsui) betekent ‘boeddhistische zoeker naar de waarheid van ons zijn’; resident van een tempel of wandelend van klooster naar tempel ontdekt de ‘unsui’ de vrijheid en verbondenheid van wolk en water: geen wolk zonder water, geen water zonder wolk. Geen wezens zonder Boeddha, geen Boeddha zonder wezens.