Over de verwerking van persoonsgegevens.

De Wolk en Water hermitage kan persoonsgegevens over u verwerken, doordat u gebruik maakt van de diensten van Wolk en Water hermitage, en/of omdat u deze zelf bij het invullen van een contactformulier op de website aan de Wolk en Water hermitage verstrekt. De Wolk en Water hermitage kan de volgende persoonsgegevens verwerken:

– Uw voor- en achternaam
– Uw adresgegevens
– Uw telefoonnummer
– Uw e-mailadres

Waarom de Wolk en Water hermitage deze gegevens nodig heeft.

De Wolk en Water hermitage verwerkt uw persoonsgegevens om telefonisch contact met u op te kunnen nemen als u daar om verzoekt of als we u over een aankondiging of wijziging van een activiteit van de Wolk en Water hermitage moeten informeren en/of om u schriftelijk (per e-mail en/of per post) te kunnen benaderen indien u telefonisch onverhoopt niet bereikt kunt worden of als daar een noodzaak voor is.

Hoe lang de Wolk en Water hermitage gegevens bewaart.

De Wolk en Water hermitage bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Uw gegevens worden niet langer dan een jaar bewaard indien u in die tijd aan geen van de activiteiten van de Wolk en Water hermitage deelneemt. Uw gegevens worden gewist wanneer u daar zelf per email om verzoekt.

Delen met anderen.

De Wolk en Water hermitage verstrekt nooit uw persoonsgegevens aan derden tenzij u daar zelf per email om verzoekt.

Vragen en opmerkingen.

Heeft u vragen, opmerkingen of zorgen over hoe de Wolk en Water hermitage uw persoonsgegevens verwerkt en bewaart, dan horen wij dat graag. U bent van harte welkom om telefonisch of per email/post contact met ons op te nemen.

Cookies

Om de website zo goed mogelijk te laten functioneren worden cookies gebruikt. Deze verzamelen geen gebruikersgegevens en blijven maar een maand actief zodat u gedurende die tijd niet steeds toestemming hoeft te verlenen bij het bezoek aan de website. Dit wordt gewoonlijk als hinderlijk ervaren.